Nemáte nainstalované ovládací prvky Active-X, nebo FLASHPLAYER.

Obchodní podmínky

Záruka zboží

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením.Přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.Výrobky jsou určené k montáži odborným servisem.Záruka na zakoupené zboží je 24 měsíců od data nákupu.

Vrácení zboží

Zboží Vámi zakoupené u naší firmy lze vrátit bez udání důvodů do 10 kalendářních dnů od data nákupu,s originálním dokladem či fakturou,v nepoškozeném a původním obalu.Při splnění těchto podmínek bude zboží vráceno a následně vyplacena odpovídající částka za vrácené zboží. Vrácené zboží musí být dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a nesmí být mechanicky poškozeno.

Reklamace

Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku. Při reklamaci musí kupující předložit originální doklad či fakturu o zakoupení zboží v naší prodejně a přiložit reklamační list.Reklamační list musí obsahovat Vaše údaje, popis zboží, popis závady, datum a Váš podpis. Dále by měl obsahovat prohlášení, že s výrobkem nebylo manipulováno jinak, než jak je uvedeno v návodu k výrobku. Uvádějte, prosím, Vaše telefonní číslo nebo e-mail, abychom Vás mohli flexibilně kontaktovat o stavu reklamace.Reklamační protokol je ke stažení vdokumenty.Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku,nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno v originálním obalu.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit:
• doklad o nákupu zboží (případně kopie)
• záruční list (pokud byl vystaven)
• reklamační list, kde jsou uvedené Vaše kontaktní údaje a popis závady
• doklad o odborné montáži a značkovým, nebo odborným servisem.

Ochrana osobních dat

Prohlašujeme, že veškeré informace a osobní data Vámi poskytnutá využijeme výhradně k Vaši identifikaci v obchodním styku. V žádném případě Vaše osobní data nebudou poskytnuta třetím stranám.

všechna práva vyhrazena (c) 2010 autodilyolomouc.cz, Obchodní podmínky, Doprava a platba design a kód wedipa.com